Menu

Finansowo.pl – Zmiany w systemie znajomych

14 czerwca na Finansowo.pl wprowadzone zostały zmiany systemie zarządzania „znajomymi”. Wprowadzone zmiany są bardzo ważne, ponieważ serwis ten opiera swoją działalność w oparciu o system „social”.

Tak więc zniesiony został wymóg posiadania co najmniej dwóch znajomych w celu wystawienia pierwszej aukcji. Do tej pory, pożyczkobiorca musiał mieć w swoim portfolio przynajmniej 2 osoby. Z założenia miał to być warunek pozwalający na weryfikację tożsamości. Jednak życie zweryfikowało to założenie.

Drugą zmianą jest usunięcie ograniczenia składania ofert jedynie do znajomych. Do tej pory, aby złożyć ofertę, pożyczkodawca musiał być w kręgu znajomych pożyczkobiorcy. Od tej pory PD może złożyć ofertę w aukcji dowolnego PB a po finalizacji transakcji, automatycznie system doda ich do znajomych.

Zmiany te pozwolą na usprawnienie działania serwisu. Czekamy na kolejne…