Menu

Pożycz.pl – opublikowane zmiany w regulaminie

Wczoraj, zgodnie z obietnicą na portalu pożycz.pl opublikowane zostały propozycje zmian w regulaminie. Zaczną one obowiązywać od jutra.
Wśród najważniejszych zmian, które zostały uwzględnione w nowym regulaminie oraz załącznikach, stanowiących jego integralną całość należą:
-rozdzielenie procesu windykacji na windykację polubowną (świadczoną przez firmę KRUK S.A.) oraz sądową i komorniczą (świadczoną przez firmę Future Net – Operatora portalu),
-wprowadzenie nowego, skróconego systemu monitowania, obejmującego 20 dni od daty wymagalności raty pożyczki,
-rozszerzenie działalności Operatora o prowadzenie windykacji sądowej oraz przekazywanie spraw do komornika.
Bardzo ważną informacją jest to, że inwestor nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wniesienia pozwu do e-sądu oraz do komornika. Operator portalu ponadto nie pobiera opłat z tytułu windykacji pożyczek dla użytkowników z zieloną gwiazdką. Ponadto aby skorzystać z windykacji:
-użytkownicy nie muszą podpisywać jakichkolwiek dokumentów,
-korzystanie z usług windykacyjnych świadczonych przez Future Net nie wymaga angażowania Inwestora w jakiekolwiek działania.
Nowe rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania należności z tytułu zawartej na Pożycz.pl Umowy pożyczki.
Zmiany wprowadzone w nowym regulaminie są do tej pory nie stosowane w innych portalach social lending.
Nowy regulamin można znaleźć na ich stronie.